Prosjektplanlegger

Prøv å være så detaljert som mulig.

Desto mer informasjon du gir oss, desto bedre kan vi forstå hva du/dere ønsker å oppnå og foreslå hvordan å løse dette og om vi er riktige for prosjektet deres eller om vi burde anbefale dere videre til andre.

Hvis noen av spørsmålene ikke er relevante kan du ignorere disse.