Fagbegrep

Hva er visualisering?

Visualisering er essensielt i de fleste yrker, og er en teknikk som tar ideer til et nytt nivå. La oss utforske dette nærmere!

Visualisering er en teknikk for å gjøre ideer og tanker tilgjengelig for andre. Det handler om å ta ideen et steg videre, ved å utforme den visuelt. Dette kan gjøres manuelt eller digitalt for å kommunisere et budskap. Visualisering bidrar til planlegging, identifisering av potensielle hindringer eller å generere nye ideer.

Definisjon på visualisering

Visualisering betyr å danne, fremstille eller se for seg et synlig bilde.

Hvorfor er visualisering nyttig?

Visualisering hjelper deg å konkretisere ideen eller prosjektet, slik at det blir interessant og forståelig for andre. Det gjør at du må ta høyde for oppdragsgiver, kunder, brukere, investorer og andre som skal ta del i prosjektet.

Ulike visualiseringsverktøy

Det eksisterer en rekke verktøy for visualisering av ideer. Vanlige former for visualisering inkluderer ofte bilder, diagrammer eller prototyper. Noen andre eksempler inkluderer 3D-modellering, for å se ideen eller prosjektet tredimensjonalt. Det kan være fysiske elementer eller bruk av skisser.

Noen av kundene vi har jobbet med

Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport
Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport