Vi leverer nettsider som skaper resultater for din bedrift!

En god nettside er fundamentet til all markedsføring. Den kan være din beste selger eller din verste fiende hvis du ikke gjør det riktig.

Hva sier kundene?

Ikke hør på hva vi sier, hør heller på de som jobber med oss.

Varmeste anbefalinger!

Vi i Norsk VVS Energi-og miljøteknisk forening har brukt Fjellvann til å bygge opp vårt nye nettsted Nemitek.

Jeg vil gi mine varmeste anbefalinger til Fjellvann og vil bruke deres kompetanse også fremover.

Hege Wikan
Salgs- og markedssjef, Nemitek.no

Fokus på kundens behov

Vi opplever Fjellvann som en svært seriøs leverandør, med stort fokus på å forstå kundens behov, og deretter løse disse behovene ved å levere riktig løsning, til rett tid og avtalt pris.

Har også satt stor pris på all diskusjon og veiledning underveis.

Morten Andersen
Business Manager, Solvencia AS

Tilliten var berettiget!

Det aller beste med hele leveransen var oppfølgingen etter signert kontrakt, noe som tyder på at tilliten var berettiget.

En stor takk til Fjellvann med Daniel i spissen.

Stian Karlsen
Forretningsutvikler, ADB Regnskap AS

Prosessen

Hvordan vi jobber med design og utvikling av nettsider.

Vi har erfart at veien til en nettside som skaper resultater handler om å ha en god plan. Den viktigste jobben skjer før man begynner med design og koder.

Vi en velkjent prosess som gjør at du slipper å kaste bort budsjettet på en nettside som ikke skaper et målbart resultat for bedriften.

En god nettside skal blant annet:

  • Tiltrekke nye besøkende.
  • Skape tillit til bedriften din.
  • Gi en god brukeropplevelse.
  • Lede besøkende videre i kjøpsprosessen.

En god nettside med godt innhold er et av de sterkeste virkemidlene en bedrift kan bruke til å skape vekst. Gjør din det idag? 

1. Oppstart

Vi starter med et møte hvor vi kartlegger bedriftens mål for nettsiden, målgruppe og dermed behov. Ofte innbærer dette også et fullverdig forprosjekt.

Med dette skal vi levere en prosjektplan for nettsiden som skal være rettesnora underveis i prosjektet.

2. Prosjektplan

Etter gjennomført oppstart så skal vi fortsette å samle informasjon om markedet, gå dypere i det dere har fortalt og legge en prosjektplan.

Denne forteller om dere som bedrift og hvem dere ønsker å nå.

Vi går også inn på funksjonalitet, tanker om design, hvilket budskap skal fremmes, hva formålet er og andre punkter som skaper en velfungerende nettside som din bedrift kan nyte godt av.

3. Design

Når vi har en prosjektplan på plass, som forteller tydelig hvilket inntrykk nettsiden skal gi og til hvem.

Med dette kan vi jobbe videre med design og finne ut hvordan nettsiden skal se ut, hvilke farger, fonter og elementer som passer overens med bedriftens mål.

4. Utvikling

Webutvikling handler ofte om å ta noe komplisert å få det til å virke enkelt.

Det skal ikke merkes at det er tunge integrasjoner eller avanserte avhengigheter for brukeren. Det skal bare fungere!

I oppstarten av prosjektet har vi kartlagt hvordan alt skal fungerer og vi setter nå i gang med å bygge dette inn i selve nettsiden og sørger for at alt fungerer som det skal.

5. Kvalitetssikring og publisering

Dagen du har ventet på er endelig her, vi er klare til å publisere den nye nettsiden.

I hvertfall etter vi har gjennomført testing og feilsøking for å være sikre på at alt fungerer som det skal og luket ut eventuelle feil.

6. Videreutvikling

Når du skal bruke nettsiden til bedriften som et verktøy for vekst, så holder det ikke å bygge den og la den ligge.

Det må hele tiden jobbes med innhold, testing, forsøk på å gjøre den litt bedre og virkelig hente ut prosentene.

Vi jobber løpende med drift, vedlikehold og optimalisering av nettsidene til våre kunder.

Tidligere prosjekter

Se noen av kundene vi har levert nettsider til.

illustrasjonsbilde av nettsiden til Solvencia

Nettside

Rask vekst krever noe nytt

Solvencia

illustrasjonsbilde av nettsiden til Nemitek / VVS Foreningen

Nettside

Regnskap med personlighet

Accounting 4 You

illustrasjonsbilde av nettsiden til ADB Regnskap

Nettside

Fokus på nye kunder

ADB Regnskap

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!