Fagbegrep

Hva er en illustrasjon?

Illustrasjoner er noe vi ser hver dag, enten det er hjemme, på bussen, i bøkene vi leser eller på sosiale medier. Men hva legger en egentlig i begrepet “illustrasjon”?

En illustrasjon er et visuelt bilde som formidler et budskap, en historie eller en idé. Det kan variere alt fra en tegning til et fotografi, som brukes til å forklare eller styrke en tekst. I dag finnes det illustrasjoner i litteratur, aviser, på plakater eller i digitale medier.

Hvorfor bruke illustrasjoner?
Illustrasjoner er et essensielt virkemiddel i kommunikasjon, og har en bestemt hensikt. De brukes for å belyse, forklare eller støtte opp under resten av innholdet. Samtidig bidrar illustrasjoner til å forsterke det estetiske uttrykket.

Typiske illustrasjoner – eksempler
Det finnes en rekke ulike kategorier og anvendelsesområder innenfor illustrasjoner. Informative illustrasjoner, frie og tolkende illustrasjoner og bildeillustrasjon er noen eksempler. Dette kan inkludere illustrasjoner som bilder i tegneserier, dekor og motiver på emballasje, illustrasjoner i spill eller symboler på skilt.

Oppsummering
Illustrasjoner er visuelle elementer som tegning eller fotografi, brukt for å forsterke kommunikasjonen av historier, budskap eller ideer.

Noen av kundene vi har jobbet med

Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport
Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport