Fagbegrep

Hva er estetikk?

Begrepet estetikk anvendes for å beskrive det vi opplever gjennom sansene våre, og varierer fra person til person. Men hva innebærer egentlig estetikk, og i hvilken sammenheng brukes det?

Estetikk er kunsten å oppleve og forstå det vakre i ting, enten det er musikk, arkitektur eller design. Det er nært knyttet til våre sanser og følelser, som ofte spiller en avgjørende rolle i våre beslutninger.

Med andre ord er estetikk hvordan vi oppfatter verden rundt oss. Det dreier seg om å kunne sette pris på det som nødvendigvis ikke er åpenbart – det estetiske i ulike elementer. Innenfor kunstverden kan estetikk referere til harmonien mellom farger og former, mens innen design kan det være balansen mellom funksjonalitet og utforming.

Estetikk – definisjon
Ordet “estetikk” kommer opprinnelig fra det greske “aisthesis”, som er et eldre kunstbegrep. Det omfatter både «læren om det vakre og skjønne i kunsten” og “kunnskapen som oppstår gjennom sansene”.

Eksempel på estetikk
Vi bruker ofte estetikk i dagligtalen for å beskrive den estetiske opplevelsen av noe. Det reflekterer derfor smak og behag, eller hvor attraktivt og behagelig noe er. Eksempler på estetikk kan være den estetiske opplevelsen av naturen eller andres hjem, lyden av en musikk eller den visuelle utformingen på en nettside.

Oppsummering
Estetikk dreier seg om evnen til å kunne tolke og oppfatte det vakre i ting. Dette er et eldre kunstbegrepet vi ofte bruker i hverdagen. Begrepet er tett knyttet til sansene våre og gir oss muligheten til å sette pris på ting.

 

Noen av kundene vi har jobbet med

Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport
Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport