Fagbegrep

Hva er et konsept?

Et konsept er et begrep de aller fleste har et forhold til, men hva betyr det egentlig? La oss fortelle deg om konsept.

Konsept refererer til en samling av abstrakte ideer eller planer. Det er et grunnlag for å skape noe konkret, som for eksempel et produkt, en tjeneste, en virksomhet eller et arrangement. Konseptet representerer tankene og ideene som gir liv til noe håndfast.

Definisjon av konsept
Ordet “konsept” kommer fra det latinske ordet «conceptus», som betyr unnfangelse eller det som er unnfanget. I overført betydning handler det om inspirasjonen som er nødvendig for å skape eller forme noe, ofte i form av en idé eller plan.

Hvordan utvikle et konsept?
Å utvikle et konsept innebærer å brainstorme ideer og kombinere dem for å danne noe. Dette kalles for konseptutvikling og består av flere faser. For å utvikle et konsept bør en gå gjennom disse fasene:

  • Ideutvikling
  • Planlegging
  • Gjennomføring
  • Vurdering
  • Dokumentasjon

Eksempel på et konsept
Begrepet konsept brukes i flere ulike sammenhenger og på tvers av bransjer. For eksempel kan det innen markedsføring handle om lanseringen av et nytt konsept for noe som eksisterer, ved å gi det en ny visuell profil. Det kan også betegnes som et helhetlig opplegg eller en ordning. En virksomhet som skiller seg ut ved å selge noe helt spesielt kan omtales som et konsept. I tillegg kan et konsept omtales som en skisse, kladd eller utkast til tekst. Dette kan for eksempel være et utkast til en kampanje.

Noen av kundene vi har jobbet med

Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport
Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport