Fagbegrep

Hva er prototyping?

Kort forklart er prototyping når du lager en midlertidig versjon av noe, for eksempel et produkt eller en tjeneste, for å teste hvordan det fungerer i praksis.

Prototyping er en praksis der man utvikler en prototype. En prototype kan defineres som en tidlig utgave av en modell, system eller tjeneste som brukes til å teste ut et konsept, funksjonaliteten og brukeropplevelsen før den endelige utgaven blir produsert. Prototyping er en viktig del av designprosesser, dette kan enten være ved produktdesign, programvaredesign eller tjenestedesign.

Hva er formålene med en prototype?

  • Prototyping av et produkt eller tjeneste vil hjelpe en bedrift å kunne bekrefte om produktet eller tjenesten vil fungere i virkeligheten. Dette er med på å redusere usikkerheten og risikoen til sluttproduktet.
  • Utvikling av en prototype vil også effektivisere kommunikasjonen, ved å tydelig presentere design ideer og konsepter, både internt og eksternt. Dette vil skape en felles forståelse for hvordan produktet eller tjenesten vil se ut og fungere.
  • Til slutt, gir prototyping en mulighet til å oppdage og løse potensielle problemer tidlig i prosessen, og dette kan både redusere kostnader og spare tid.

Oppsummering
Prototyping er som en «prøvekjøring» av noe nytt – det lar deg sjekke om alt fungerer som det skal, samtidig gir mulighet for finjustering og forbedring før lansering av et ferdig produkt eller tjeneste.

Noen av kundene vi har jobbet med

Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport
Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport