Fagbegrep

Hva er redesign?

Har du noen gang lurt på hva redesign er? Her får du en kort forklaring på hva redesign er og når det blir brukt.

Redesign er en prosess der man omformer eller endre et eksisterende produkt, system eller tjeneste for å forbedre brukeropplevelsen, funksjonaliteten eller estetikken. Prosessen handler om å gjøre noe som allerede eksisterer bedre tilpasset brukernes behov eller forventninger, samt tilpasse seg endrede trender eller forhold.

Når er redesign nyttig?
Redesign refererer til endringer i design, teknologi, brukergrupper eller funksjoner for å oppnå ønskede mål. Målene kan for eksempel være økt effektivitet, estetisk appell eller brukertilfredshet. Redesigning kommer til god nytte når man skal oppdatere logoen til sin bedrift. Her tar man ofte utgangspunkt i den nåværende logoen, men prøver å forbedre den for å kunne bedre imøtekomme brukernes behov i tråd med bedriftens mål.

Oppsummering
En enkel måte å forstå redesign på er å se på det som å gi noe nytt liv. Det innebærer å bygge videre på det eksisterende og fornye det.

Noen av kundene vi har jobbet med

Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport
Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport