Fagbegrep

Hva er universell utforming?

Universell utforming er nøkkelen til å skape brukervennlige løsninger og miljøer for alle mennesker, uansett bakgrunn eller funksjonsnedsettelse. La oss forklare hva det innebærer og hvorfor det er så viktig.

Kort forklart er universell utforming essensielle designprinsipper og praksiser, som setter fokus på brukervennlighet. Tanken er å skape løsninger som så mange som mulig kan dra nytte av, uavhengig funksjonsevne eller bakgrunn. Dette betyr at alt fra produkter til tjenester skal utformes med høyde for mangfold.

Hvorfor er universell utforming viktig?
Målet er å sikre at hvem som helst kan delta fullt ut. Ved å fjerne og redusere potensielle hindringer med universell utforming, skapes det muligheter for enhver. Det viktigste er utforming eller tilrettelegging av alminnelige funksjoner som de fleste bruker i hverdagen. Dette er viktig for å sikre et likestilt og inkluderende samfunn, hvor det er plass til alle.

Universell utforming – krav
Enten det er nybygg, uteområder, virksomheter, transportmidler eller IKT-løsninger, finnes det en rekke krav til universell utforming. Eksempler på ulike krav kan være:

  • Bruk av skilting og symboler slik at det er enkelt å finne fram, både ute og inne
  • Tilstrekkelig med belysning ute og inne
  • Tilgjengelige toaletter bør være en selvfølge
  • Uteområder som tilbyr mulighet for sitteplasser og avslapping
  • Nivåfri atkomst til ulike bygg

For digitale løsninger finnes også egne kriterier en må følge. WCAG 2.2, utarbeidet av W3C (World Wide Web Consortium) inkluderer spesielle retningslinjer for innhold på Internett. Dette er en viktig del av universell utforming, da det handler om å gjøre digitale medier tilgjengelig.

Oppsummering
Universell utforming handler om å skape tilgjengelige løsninger på tvers av ulike områder, uavhengig av funksjonsnedsettelse. Formålet med dette er å skape et likestilt, tilgjengelig og inkluderende samfunn.

Noen av kundene vi har jobbet med

Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport
Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport