Fagbegrep

Hva er WCAG?

WCAG er en viktig del av universell utforming, som sikrer at digitalt innhold er tilgjengelig for alle. La oss ta en nærmere titt på hva det er og få frem noen eksempler!

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) er retningslinjer som fokuserer på å gjøre digitalt innhold tilgjengelig for alle, uansett funksjonsnedsettelse. Det er internasjonale retningslinjer og prinsipper som er utviklet for både nettsteder og applikasjoner, slik at alle kan navigere og ta i bruk digitale ressurser. Retningslinjene er en viktig del av universell utforming, som omfatter nemlig et bredere spekter av områder utover innhold på internett.

Eksempler på WCAG-retningslinjer for nettsider:

  • Alternativt format til tekst – så alle kan forstå
  • Gode kontraster – for tydeligere lesbarhet
  • Korrekt struktur – for en oversiktlig og brukervennlig opplevelse
  • Enkel navigasjon – for å finne frem
  • Mulighet for lydjustering – for å imøtekomme ulike behov

Hvorfor benytte WCAG?
I dagens digitale verden, der stadig mer informasjon hentes fra nett, kan WCAG sikre at ingen personer blir utelatt og får med seg viktige nyheter. Ved å benytte de anbefalte retningslinjene, åpner du opp for at flere har muligheten til å benytte seg av innholdet ditt for daglig bruk.

Hva er forskjellen på WCAG 2.2 og WCAG 2.1?
Retningslinjene er utviklet av W3C (World Wide Web Consortium), og videreutvikles stadig for å tilpasses dagens samfunn. Den nyeste versjon, WCAG 2.2, er utviklet for å imøtekomme dagens teknologiske landskap og sikre en bedre tilgjengelighet. I motsetning til WCAG 2.1, har WCAG 2.2 et økt fokus på kognitive og læremessige funksjonsnedsettelser, samt spesielt hensyn til dagens mobilbruk.

Oppsummering
WCAG er anbefalte retningslinjer som gjelder spesifikt for digitale ressurser på nett eller applikasjoner. Det er en del av universell utforming, som er med på å sikre tilgjengelighet for alle, uansett funksjonsnedsettelse.

Noen av kundene vi har jobbet med

Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport
Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport