Fagbegrep

Hva er infografikk?

Infografikk er en effektiv metode for å formidle betydningsfull informasjon. La oss utforske konseptet nærmere og hvordan du kan skape infografikk.

Infografikk er en grafisk visuell presentasjon av data, informasjon eller kunnskap. Der grafiske elementer brukes for å organisere store mengder informasjon. Infografikken kombinerer tekst, bilder og diagrammer, slik at innholdet er enklere å forstå og huske.

Målet med infografikk er å forklare kompliserte emner, på en enkel og tydelig måte. Fordelen med infografikk er å gjøre informasjon mer tilgjengelig, underholdende, universelt og engasjerende for et bredt publikum.

Hvordan lage infografikk?
For å skape en effektiv infografikk, bør du inkludere nøkkelelementer som overskrift eller tittel, introduksjon, hovedinnhold, konklusjon og kilder. Her er en rask fremgangsmåte:

  • Start med å samle relevante data og finn ut hvilken målgruppe budskapet skal treffe.
  • Deretter organiser dataen i hovedtemaer med underoverskrifter – lag gjerne en skisse.
  • Avslutt med utforming, design med stilfulle farger, typografi og illustrasjoner for å gjøre det estetisk.

Eksempel på infografikk
Som nevnt tidligere er infografikk en verdifull måte å formidle viktig informasjon på. Et godt eksempel var under COVID-19 pandemien, der myndighetene brukte infografikk for rask og tydelig kommunikasjon. Plakater til offentlige steder ble utformet for å illustrere tiltak folk måtte ta, for å hindre smittespredning.

Noen av kundene vi har jobbet med

Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport
Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport