Fagbegrep

Hva er UI design?

Vurderer du å gi nettsiden din et nytt utseende, men er usikker på hvordan den bør se ut? Da kommer UI design inn i bildet. UI design handler om å utforme den visuelle presentasjonen av en nettside eller en annen digital plattform slik at brukere får en positiv opplevelse.

UI er en engelsk forkortelse for “User interface”, og på norsk er dette brukergrensesnitt. UI design fokuserer på den visuelle delen av brukergrensesnittet, altså layouts, utseendet og designet av visuelle elementer. Dette innebærer blant annet design av bilder, sider, og funksjonsknapper. Ved utarbeidelse av UI design handler det om at informasjonen er godt organisert, slik at brukere enkelt finner det de søker etter. Samtidig sørge for at brukere gjenkjenner og husker grensesnittet fra tidligere besøk. Designet bør også være tilpasningsdyktig for å sikre en god opplevelse uavhengig av plattform. Til slutt er det viktig å skape et visuelt tiltalende utseende, da dette utgjør det første inntrykket og vil ha stor innvirkning på brukernes oppfatning av bedriften.

UI vs UX
Forskjellen på UI-og UX design er at UI design fokuserer mer på utseende og den estetiske delen av design, samt skape et tiltalende brukervennlig grensesnitt. UX derimot omhandler mer den helhetlige opplevelsen, altså å forbedre brukeropplevelsen av en vare med fokus på informasjonsarkitekturen, og ha en naturlig navigasjon for å skape en effektiv og sømløs opplevelse for brukerne.

Oppsummering
UI design er opptatt av overflaten av et design, altså anvendelse av de visuelle elementene og gjøre disse så estetisk appellerende som mulig for brukerne.

Noen av kundene vi har jobbet med

Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport
Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport