Fagbegrep

Hva er visuell identitet?

Har du noen gang lurt på hva visuell identitet er? Det er rett og slett det visuelle “ansiktet” til bedriften som gir den en unik karakter.

Visuell identitet handler om å ha et sammenhengende og gjenkjennelig visuelt uttrykk for din bedrift, også kjent som grafisk profil. De visuelle elementene brukes på tvers av alle kommunikasjonskanaler for å skape en helhetlig visuell opplevelse. Dette bidrar til at bedriften skiller seg ut blant andre konkurrenter og gjør den lett gjenkjennelig for kunder.

En visuell designer spiller en avgjørende rolle i å skape denne type identitet. De tar bedriftens budskap og verdier, omgjør de til visuelle elementer og informasjon som appellerer til målgruppen. Elementene som en visuell identitet består av kan variere, men noen av de vanligste er logo, bildestil, typografi, fargepalett, design retningslinjer og andre grafiske elementer.

Hvorfor bør en bedrift ha en visuell identitet?
For bedrifter er det avgjørende å ha en velutviklet visuell identitet av flere årsaker, her er noen av dem:

  • En solid visuell identitet kan hjelpe bedriften med å bygge en unik identitet og personlighet, slik at man skiller seg ut blant konkurrentene.
  • Visuell identitet kan være en essensiell del av merkevarebygging, ettersom de visuelle elementene formidler dypere betydninger og verdier som er tilknyttet merke.
  • En godt utarbeidet visuell identitet kan sikre en mer konsistent visuell opplevelse og gi et inntrykk av pålitelighet og troverdighet, som videre vil øke tilliten hos kundene.
  • En solid visuell identitet gir bedriften muligheten til å bygge sterke merkevareassosiasjoner over tid, der kunder blir kontinuerlig eksponert for de samme visuelle elementene som vil skape en dypere forbindelse mellom kundene og bedriften.

Oppsummering
Kort fortalt er en visuell identitet en essensiell investering for bedriften din og kan hjelpe den med å bygge en sterk merkevare og etablere varige forbindelser med kundene.

Noen av kundene vi har jobbet med

Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport
Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport