Fagbegrep

Hva er et varemerke?

Tenk på et varemerke som en unik signatur til din bedrift, dine produkter eller tjenester. Det er ditt eget spesielle kjennemerke i markedet.

Definisjonen på et varemerke er et navn, logo eller et annet kjennetegn som gjør at andre kjenner igjen ditt merke. Dette kan du bruke for å skille deg og dine varer fra andre konkurrenter i markedet. Varemerke refererer ofte til den juridiske beskyttelsen av et kjennetegn som identifiserer din bedrift. Denne beskyttelsen gir rettighetshavere en unik rett til å ta i bruk varemerket, og vil da ha varemerkerett innenfor den kommersielle sammenhengen.

Varemerke vs merkevare
Forskjellen på varemerke og merkevare er måten de betraktes på. Et varemerke viser i større grad til den juridiske retten man har til sitt eget merke, der varemerkeretten gir eieren en eksklusiv rett til å bruke og beskytte merket sitt. På den andre siden fokuserer merkevare mer på de følelsene og assosiasjonene kundene har mot dine produkter eller tjenester, som vil skape en samhørighet mellom bedriften og kundene.

Oppsummering
Kort fortalt er et varemerke kjennetegnet til din bedrift, som er beskyttet lovlig og vil skille deg fra andre på markedet.

Noen av kundene vi har jobbet med

Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport
Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport